Veelgestelde
vragen

Veelgestelde vragen

Over de Handreiking Elektriciteit Opslag Systemen

Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over de handreiking onder elkaar gezet. Zit uw vraag er niet tussen? Stuur dan uw vraag naar info@veiligappartement.nl en wij zullen hem zo snel mogelijk beantwoorden.

Wat staat er in de handreiking?

Deze handreiking is een adviserend document op basis van leerervaringen, best practices en adviezen van deskundigen. Het is de nieuwe standaard voor het zo veilig mogelijk installeren van een Elektriciteit Opslag Systeem (EOS) in combinatie met zonnepanelen op daken van appartementencomplexen. In dit document nemen we u mee in het proces van voorbereiding, naar vergunningaanvragen tot de aanschaf en installatie. Het bevat tevens handvaten, tips en maatregelen voor veiligheidsregio’s, (verenigingen van) eigenaren en bevoegd gezag.

Wat kan ik (als appartementseigenaar) met deze handreiking?

VvE’s, woningcorporaties en eigenaren van collectieve woongebouwen hebben hiermee een waardevol document in handen waarmee ze naar (bijvoorbeeld) de installateur kunnen stappen. Geen discussies en onduidelijkheden meer, maar een heldere richtlijn voor wat de meest veilige oplossingen zijn bij de installatie van een EOS in combinatie met zonnepanelen.

Wie heeft deze handreiking geschreven?

Deze handreiking is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Voor de VVE BV.

Wanneer is deze handreiking van toepassing?

Deze handreiking heeft betrekking op alle collectieve woongebouwen waarbij er sprake is van een vorm van energieopslag en/of energieopwekking door middel van zonnepanelen. Het gaat daarbij om een installatie welke voorziet in de stroomopslag/opwekking voor de aanwezige woonunits en niet voor alleen de noodverlichting. Als vuistregel kan hiervoor gehanteerd worden dat het gaat om een installatie waarbij minimaal 10.000 wattpiek (Wp) aan zonnepanelen ligt en/of een totaal van minimaal 10KWh aan accuopslag aanwezig is2. Gekozen is voor de grens 10KWh om ook installaties voor individuele wooneenheden in de handreiking te betrekken. Het is daarbij irrelevant of het één systeem betreft of meerdere systemen in hetzelfde gebouw: deze handreiking geldt voor het geheel van alle systemen.